หางาน Project manager

จุดมุ่งหมายสูงสุดของหลาย ๆ คนนั้นแตกต่างกัน บางคนอาจมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายชีวิตสูงสุดคือการได้ทำเพื่อคนอื่นการได้ทำเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเป็นการอุทิศตนเองเพื่อทำสิ่งดี ๆ ให้แก่คนอื่นอยู่เสมอ หรือในบางคนต้องการทำตามความฝันในสิ่งที่ตนชื่นชอบและตั้งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่จะทำมันอาจจะเป็นการไปเที่ยวรอบโลกไปในสถานที่ต่าง ๆ ที่แปลกใหม่และเป็นสิ่งที่อยากทำมากที่สุด ซึ่งไม่สามารถหาโอกาสที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายนักในการดำเนินชีวิตปกติ และยังมีหลาย ๆ คนที่ชื่นชอบและรักในการทำงานก็มักจะคาดหวังที่จะได้เป็นตำแหน่งงานที่สูงที่สุดนั่นก็คือตำแหน่งผู้จัดการของบริษัท จึงไม่แปลกเลยที่ขณะนี้จะมีคนจำนวนมากที่กำลังหางาน Project manager อยู่เพื่อสานต่อความฝันและพิชิตเป้าหมายของตนเอง  

ซึ่งการจะได้มานั้นไม่ง่ายเลย ต้องใช้ทักษะความสามารถมากมาย ในการเพิ่มองค์ประกอบความรู้ ใส่ใจในการทำงานมากกว่าสิ่งอื่นใด มีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อต่อยอดทางความคิดให้มีความเฉพาะทางและเปิดกว้างในการรับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาสิ่งเดิม ๆ ที่มีอยู่เสมอมา เรียกได้ว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่หยุดเติบโต ไม่หยุดพัฒนาและไม่หยุดเพียงเพราะแค่มั่นใจในตนเองว่าตนนั้นเก่งกาจมีความสามารถมากพอแล้วที่จะไม่ต้องการรับอะไรอื่น ๆ เพิ่มเข้าไป ทำตัวเสมือนน้ำเต็มแก้ว ที่สุดท้ายแล้วกลายเป็นแค่ความทะนงตน หลงตนเองและเป็นผู้ที่มีความรู้น้อยที่สุด  

คุณสมบัติของงาน Project manager 

นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการหางาน Project manager เพื่อเข้ามาทำงานทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ยังต้องมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำที่สูงมากเพียงพอ ที่จะตัดสินใจและเฉียบขาดกับการแก้ปัญหา สามารถมองปัญหาได้อย่างทะลุปรุโปร่งและมีลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างมีชั้นเชิง นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คอยรับฟังความคิดเห็นของลูกทีมอยู่เสมอ ไม่ตั้งตนเป็นใหญ่จนไม่รับฟังใครและต้องมีจิตวิทยาในการพูดคุยและเข้าหาคนทุกระดับชนชั้น ไม่ว่าจะเป็นการวางตัวและบุคลิกการพูดคุยกับผู้ใหญ่ในระดับผู้บริหาร การน่าเชื่อถือเชื่อมั่นสำหรับกลุ่มคนระดับเดียวกันและมีวาทศิลป์ในการแลกเปลี่ยนองค์ประกอบทางความคิด  รวมทั้งสามารถปกครองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกทีมที่มีตำแหน่งต่ำกว่า โดยให้เกียรติผู้อื่นเสมอ ๆ และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น จึงจะเหมาะสมและมีคุณสมบัติที่เพียงพอของผู้สมัครที่ต้องการหางาน Project manager เพื่อให้องค์กรเปี่ยมไปด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการทำงานได้สูงที่สุด และเป็นบุคคลที่มีมาตรฐานเพียงพอที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งภายในองค์กร 

Leave a Reply

Your email address will not be published.